Seval GÖNÜLDAŞ

Support Services Unit Accounting

sgonuldas@trakyaka.org.tr

1986 Tekirdağ şehri doğumlu olup, 2007 yılı Balıkesir Üniversitesi İşletme alanı mezunudur. 2011 yılında kurumumuzda göreve başlamıştır.